סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2344

3
9
5
61
3
4
4
6
5
8
62
2
16
3
17
3
8
4
8
7
5
84
1
2
3