סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2346

1
96
48
3
45
73
26
2
1
627
8
6
35
49
12
2
81
95
4