סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2347

26
3
74
4
2
5
47
1
2
8
4
371
3
2
1
8
94
4
1
8
25
7
64