סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2348

83
6
4
6
83
1
7
9
7
32
8
95
6
48
5
3
9
5
48
6
4
5
17