סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2349

3
8
56
1
2
89
5
23
9
1
2
4
5
3
2
7
94
6
71
8
3
17
4
6