סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2352

4
5
12
43
83
59
2
7
35
7
8
31
2
4
83
26
76
98
1
7