סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2356

6
59
7
9
63
1
2
4
2
4
3
79
86
1
7
9
9
5
8
45
7
1
21
4