סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2357

2
697
8
8
5
4
4
9
1
3
2
78
39
5
8
4
8
3
6
1
3
1
875
4