סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2358

2
59
1
4
73
2
6
3
76
1
4
4
6
9
3
81
7
4
4
96
1
5
27
9