סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2359

5
41
9
74
2
63
186
4
2
68
5
1
386
81
2
43
2
61
3