סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2360

3
8
268
51
9
4
31
96
4
61
5
62
37
5
6
26
984
9
1