סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2361

2
78
75
4
12
8
5
9
8
75
39
84
5
9
6
5
17
4
38
13
7