סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2362

5
9
1
4
6
8
1
96
985
3
4
96
7
5
829
56
4
4
1
5
8
2
3