סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2364

21
9
65
5
89
3
1
87
6
78
6
95
2
51
9
2
63
2
81
3
67