סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2367

8
36
76
5
39
5
2
1
79
91
58
47
5
6
7
23
1
65
23
1