סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2368

21
5
37
28
5
6
9
7
9
8
53
91
2
7
3
6
7
9
18
73
2
84