סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2372

47
8
6
47
951
8
2
6
8
78
15
9
1
2
9
526
13
4
2
31