סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2374

4
52
6
86
1
32
1
9
37
1
8
9
6
3
86
7
6
97
6
13
6
19
7