סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2375

4
86
39
8
9
2
91
3
9
1
8
5
3
4
2
5
5
61
3
8
4
15
49
2