סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2377

1
6
5
37
3
67
482
1
4
84
6
73
1
4
263
74
1
59
8
4
9