סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2378

26
5
4
1
869
3
37
1
54
76
13
8
27
8
278
4
7
6
52