סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2379

7
1
65
94
79
8
6
9
63
8
4
3
8
59
6
3
2
45
85
91
2
1