סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2380

81
72
34
6
1
9
9
4
49
1
72
5
48
1
2
8
2
6
63
85
91