סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2382

4
36
1
79
3
16
8
7
9
8
86
72
3
6
1
5
64
5
46
3
91
2