סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2384

1
6
3
4
7
4
53
69
9
4
32
3
7
71
8
5
46
89
3
3
1
2
6
7