סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2385

95
1
8
1
431
5
2
7
1
8
1
78
2
3
2
1
5
2
763
1
5
7
89