סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2388

2
8
6
3
12
68
47
39
7
57
4
61
4
92
48
51
17
2
5
1
7