סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2391

56
723
2
45
5
42
6
49
37
42
9
87
3
53
9
278
93