סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2392

67
89
2
6
2
4
75
75
49
72
83
57
51
2
9
6
5
31
68