סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2393

3
78
1
1
24
5
3
7
24
85
39
27
15
6
9
5
42
7
1
38
7