סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2395

1
8
1
8
45
8
9
6
16
75
2
4
3
5
24
16
5
3
4
49
1
2
3
2