סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2398

6
85
9
7
41
31
6
1
8
6
64
1
79
2
6
1
3
57
67
4
2
57
6