סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2399

6
7
4
4
5
28
12
63
48
9
658
1
82
59
16
75
2
9
1
4
7