סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2402

2
1
6
9
81
95
3
6
98
52
3
2
4
28
51
6
6
34
87
3
5
2
6