סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2403

6
59
2
48
2
3
9
6
5
1
8
2
6
1
2
1
9
5
7
3
4
5
12
7
34
8