סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2404

89
32
6
7
8
4
1
7
2
47
28
2
36
85
6
3
9
9
8
6
1
64
23