סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2405

4
62
56
71
1
36
7
91
95
13
78
5
16
4
54
83
94
5