סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2406

7
8
7
3
41
6
85
25
9
1
93
7
25
1
3
97
97
6
43
1
8
9
4