סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2408

2
9
8
4
8
9
1
2
7
86
52
4
52
3
28
39
4
8
3
1
9
5
9
6
8