סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2409

659
5
93
37
14
6
8
9
1
31
6
8
4
5
91
43
64
8
526