סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2411

16
7
2
27
58
3
19
753
8
4
612
39
4
92
13
4
6
97