סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2412

31
89
8
6
2
2
81
7
3
42
1
9
28
7
1
74
2
5
9
1
49
53