סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2414

24
9
5
1
7
392
46
3
8
28
31
9
8
76
485
9
5
3
7
94