סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2415

65
7
1
42
5
7
2
9
53
57
23
18
41
6
2
7
4
35
8
8
29