סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2416

78
2
35
3
7
2
4
9
6
2
37
58
49
4
5
8
1
9
2
3
23
4
71