סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2420

8
3
57
7
4
1
29
38
4
9
5
98
6
9
7
38
71
8
3
7
58
2
1