סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2422

13
6
43
9
61
98
7
9
6
59
27
3
2
5
81
52
8
14
2
79