סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2423

783
95
4
7
28
92
1
4
8
54
2
3
8
67
52
7
8
65
753