סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2424

53
4
43
95
1
8
3
7
1
9
51
7
68
8
6
7
5
3
6
38
51
1
23