סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2425

8
41
6
3
65
81
5
9
9
6
4
836
1
3
2
1
7
75
32
1
2
95
8